Oferta dla firm

Oferta dla Firm 2

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę kursów języka angielskiego oraz konwersacji językowych przygotowanych przez Szkołę Języków Obcych English Studio w Zbuczynie.

Program oferowanych przez nas kursów jest uzależniony od poziomu zaawansowania jego uczestników. Będzie on również zależał od czasu, jaki pragną Państwo przeznaczyć na jego realizację. Jeśli planują Państwo intensywną naukę języka angielskiego, proponujemy zajęcia odbywające się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Ceny kursów ustalane są indywidualnie i zależą od ilości słuchaczy w grupie, jak również od typu wybranych bloków (tj. liczby godzin w kursie).

Zajęcia mogą odbywać się w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa, lub w siedzibie English Studio. Rekomendujemy korzystanie z naszych usług w siedzibie Szkoły ze względu na obecność zaplecza materiałów dydaktycznych i multimedialnych, znacząco wzbogacających jakość kursu.

Kwalifikacja słuchacza na dany poziom zaawansowania odbywa się na podstawie bezpłatnego testu lub rozmowy z lektorem.

WARIANTY WSPÓŁPRACY PROPONOWANE PRZEZ SJO English Studio

Skierowanie wybranych pracowników na kursy w grupach otwartych, których zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły, tj. przy ul. Dębowej 2 (Budynek OSP Zbuczyn, I piętro). Firma zakupuje tzw. zaproszenia na kurs językowy, które przekazuje swoim pracownikom w ramach, np. premii. Posiadacz zaproszenia zgłasza się do szkoły, gdzie po zakwalifikowaniu na odpowiedni poziom zaawansowania, wybiera termin zajęć i rozpoczyna naukę. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, gdy poziom zaawansowania osób kierowanych na szkolenie jest zbyt zróżnicowany i nie pozwala na stworzenie jednolitych grup wewnątrz firmy.

Szkolenia dla pracowników firmy w siedzibie szkoły. Liczba grup, ich liczebność, profil zajęć, a także częstotliwość i dokładne terminy zajęć dostosowane zostają do potrzeb uczestników kursu.

Szkolenia dla pracowników firmy w jej siedzibie. Ten wariant pozawala na prowadzenie zajęć w miejscu pracy słuchaczy. W przypadku bardziej licznych grup firma powinna udostępnić salę szkoleniową na potrzeby kursu. Profil zajęć, liczba grup i ich liczebność, a także częstotliwość i dokładne terminy zajęć dostosowane zostają do potrzeb uczestników kursu.

To Państwa Firma/Instytucja decyduje o profilu kursu, terminie jego rozpoczęcia oraz stopniu, w jakim pokrywa ona koszty związane z kształceniem językowym swojego pracownika.

SPOSÓB REALIZACJI KURSÓW

  • jako bezpośrednie kontrakty Państwa firmy lub organizacji z naszą szkołą (dostępne od zaraz i możliwe do realizacji o dowolnej porze roku);
  • jako kursy będące elementem projektów unijnych realizowanych przez Państwa firmę lub instytucję.

PROGRAM NAUCZANIA

Pracujemy w oparciu o programy nauczania opracowane przez czołowe wydawnictwa językowe, takie jak Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman. W zależności od profilu kursu modyfikujemy te programy lub tworzymy własne, by w pełni dostosować się do Państwa potrzeb. Uczymy języka ogólnego, biznesowego a także, na Państwa życzenie, wprowadzamy elementy języka z danej branży. Nasze kursy mogą również przyjąć formę czystych konwersacji.

MONITORING POSTĘPÓW W NAUCE

Prowadzimy regularną weryfikację postępów w nauce poprzez sprawdziany z przepracowanych partii materiału oraz raporty lektora na temat postępów w nauce kursantów, które przedstawiane są na Państwa żądanie. Otwarci na sugestie i opinie naszych kursantów, umożliwiamy im ocenę jakości naszych usług w formie anonimowych ankiet.

DOKUMENTACJA

Zarówno wyniki testów jak i frekwencja odnotowywane są w dzienniku. Nauczyciel sprawdza obecność na każdych zajęciach i odnotowują absencje. Po ukończeniu kursu, każdy jego uczestnik, po zaliczeniu testu końcowego, otrzymuje Certyfikat ukończenia i zaliczenia konkretnego poziomu zaawansowania.

Proponujemy Państwu niezobowiązujące spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu, na którym postaramy się znaleźć najbardziej satysfakcjonujące Państwa rozwiązanie, zarówno w kwestii ustalenia profilu kursu jak i jego formy.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com