Jak uczymy

jak uczymy

Metodą nauczania, na której opieramy nasze kursy jest nowoczesna i efektywna metoda komunikatywna, która aktywnie stymuluje szybkie nabywanie umiejętności praktycznego porozumiewania się w języku obcym.

Dlaczego jesteśmy skuteczni?

  • prowadzimy zajęcia w małych grupach, co daje Słuchaczom szansę na aktywne uczestniczenie w zajęciach
  • zajęcia w maksymalnym stopniu prowadzimy w języku docelowym (po angielsku)
  • dbamy o to, by poziom zaawansowania Słuchaczy był jak najbardziej zbliżony, co pozwala na poczynienie zakładanych postępów w nauce
  • kładziemy nacisk na komunikację: Słuchacze odgrywają scenki naśladujące sytuacje spotykane w życiu codziennym, uczą się jak porozumiewać podczas podróży zagranicznych (na lotnisku, w hotelu, w restauracji, w sklepie, etc.), biorą udział w dyskusjach
  • każda lekcja jest starannie zaplanowana i zawiera stałe elementy, takie jak np. utrwalenie materiału z poprzednich zajęć, ćwiczenia w mówieniu, wprowadzenie nowej partii materiału etc.
  • nasze zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem środków multimedialnych. Są to nie tylko nagrania audio, ale również interaktywne ćwiczenia oraz scenki video dostępne na platformach internetowych, filmy DVD, fragmenty autentycznych wywiadów oraz programów TV, etc.
  • nauczyciel systematycznie wzbogaca zajęcia specjalnie dobranymi materiałami dodatkowymi
  • każdy z naszych Słuchaczy ma możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym
  • nauczyciel motywuje Słuchaczy i stale monitoruje ich postępy w nauce, stosując regularne powtórki materiału, zadając prace domowe, a także przeprowadzając testy okresowe
  • w ramach każdego z naszych kursów uczymy zasad (teoria) i technik (praktyka) poprawnej wymowy brytyjskiej według standardów akademickich (tj. uniwersyteckich). Dzięki specjalnie opracowanemu autorskiemu programowi poprawnej wymowy nasi Słuchacze nie tylko ustrzegą się błędów wymowy, ale również łatwiej zrozumieją osobę, z którą będą w przyszłości prowadzić rozmowę w języku angielskim.
 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com